سازگاری ماهی ها

سازگاری و همزیستی یا Compatibility یکی از مهم ترین ویژگی های نگهداری جانوران در اسارت است .
در آکواریوم ، شاید پس از فاکتور های آب ، مهم ترین عامل در حفظ سلامت و بقا و تجدید نسل ماهیان همین سازگاری باشد .
ماهیان نا سازگار می توانند همدیگر را بخورند یا مجروح کنند . اگر هم تا این حد ناسازگار نباشند ، با مزاحمت هایی که برای یکدیگر ایجاد می کنند باعث ایجاد تنش ( استرس ) شده و بروز رنگها و رفتار ها و تولید مثل یکدیگر را مختل می کنند . ر
قابت این ماهیان با یکدیگر و بروز استرس ها دست به دست هم می دهند تا شانس بیمار شدن ماهی را فزایش دهند .
دکتر
Foster و دکتر Smith که چهره های شناخته شده ای در تجارت آکوآریومی جهانی هستند اقدام به ساخت جدول بسیار زیبایی در مورد سازگاری ماهیان آبزی دان دریایی کرده اند .

این جدول از یک ستون افقی و یک ستون عمودی درست شده است که در هر ستون نام ماهیانی نوشته گشته . امتداد نام هر ماهی ، امتداد نام ماهی دیگری را قطع می کند و در محل تقاطع یکی از حروف Y  ( به معنی سازگار ) ، N ( به معنی ناسازگار ) و C  ( به معنی نگهداری با رعایت نکات ایمنی و توجه خاص ) ظاهر می شود .
مثلا از این جدول می فهمید که ماهی دم شمشیری ( سورد تیل ) را نمی توان با گلدفیش های زینتی ( احتمالا کله شیری و مرواریدی و ... ) نگهداری کرد و نگهداری ماهی دیسکس نیز با سیکلید های دریاچه مالاوی مانند اوراتوس کار عاقلانه ای نیست .

منظور از کلمه
Brackish fish هم در 3 ردیف مانده به آخر در ستون عمودی ، ماهیانی مثل اسکات و منوداکتیلوس ( آنجل مونو ) و تارگت فیش و ... می باشد .
یاد آوری می شود که سازگاری بین گونه ها یک امر ثابت نیست و مثلا در فصل جفت گیری بسیاری از گونه ها شرور تر از پیش می شوند .

نام ماهیان به ترتیب جدول از بالا به پایین یا از چپ به راست :

 

Malawian Cichlids

 

Tanganyikan Cichlids

 

Misc. African Cichlids

 

New World Cichlids

 

Angelfish

 

Barbs

 

Bettas

 

Cory Cats

 

Danios / Minnows

 

Discus

 

Fancy Goldfish

 

Gouramis

 

Guppies

 

Hatchets

 

Killifish

 

Larger Catfish

 

Loaches

 

Mollies

 

Platies

 

Plecos

 

Rainbowfish

 

Rasboras

 

Sharks

 

Suckermouth Catfish

 

Swordtails

 

Tetras

 

Misc. Fish

 

Invertebrates

 

Brackish Fish

 

Pond Fish

 

Freshwater plants

 

/ 0 نظر / 58 بازدید