سورم ها

نحوه تکثیر: 

سورم ها در حال جفت گیری

نام : سورم

خصوصیات فیزیکوشیمیایی تکثیر : دما = 27 درجه سانتیگراد – PH = 5.0 – 5.5

تانک تکثیر : حداقل 100 لیتر

شرایط تانک : علاوه بر قرار دادن چند گیاه پهن برگ در تانک ، یک یا دو سنگ صاف و بزرگ در تانک قرار داده و به ازای هر 15 لیتر یک قاشق چایخوری نمک در آب بریزید .

 

 

قرار دادن یک سنگ صاف برای تخم ریزی سورم ها

نحوه ی تشخیص جنسیت : خط ها و اشکال صورت نر بسیار بیش تر از ماده بوده ، ضمن اینکه چشمان ماده قرمز تر از نر می باشد .

سورم نر سورم ماده

نحوه ی تکثیر : بدست آوردن یک جفت سورم ، بسیار سخت تر از تکثیر آنهاست ، چرا که سورم ها خیلی سخت جفت می خورند ولی برای داشتن یک جفت سورم آماده تعدادی از آنها را به نسبت 4 به 3 ( نر به ماده ) در یک تانک قرار دهید ، تا خودشان جفت مورد نظر را تعیین کنند . اما هنگامی که با هم جفت می خورند باله ی زیرین نر کشیده می شود و لب ها را در هم قفل می کنند ؛ در بعضی موارد هم باله ها را به هم می کوبند و گوشه ای از شن ها را حفر می کنند .

سورم ها پس از جفت خوردنسورم ها پس از جفت خوردن

سورم ها پس از جفت خوردنسورم ها پس از جفت خوردن

اما پس از دیدن چنین علائمی جفت مورد نظر را به تانک دیگر ( با شرایط گفته شده ) منتقل کنید تا در آن تخم ریزی کنند.

پس از تخم ریزی آنها ؛ دو حالت برای شما وجود دارد :

1- به آنها کاری نداشته و بگذارید خودشان از تخم ها و سپس از بچه ها مراقبت کرده که در چنین صورتی امکان خورده شدن تخم ها توسط والدین به دلیل اضطراب و یا بیماری تخم ها وجود دارد .

والدین در حال نگهداری از تخم ها

والدین در حال نگهداری از تخم ها

والدین در حال نگهداری از تخم ها

والدین در حال نگهداری از تخم ها

والدین در حال نگهداری از تخم ها

تخم ها پس از یک روز

تخم ها پس از دو روز

والدین در حال نگهداری از بچه سورم ها

والدین در حال نگهداری از بچه سورم ها

والدین در حال نگهداری از بچه سورم ها

2- پس از جدا کردن جفت برای تخم ریزی یک تانک یا یک سطل بزرگ را پر از آب کرده تا کلر آن از بین برود . پس از تخم ریزی کامل سورم و کسب اطمینان از بارور شدن تخم ها سنگ حاوی تخم ها را به سطل یا تانک از قبل آماده کرده منتقل کنید و به ازای هر 4 لیتر یک قطره ضد عفونی در آب بریزید .

سنگ حاوی تخم ها

سنگ حاوی تخم ها در ظرف آب از قبل پیش بینی شده قرار گرفته

ضمن اینکه بهتر است یک سنگ هوا با فشار متوسط در آب باشد . ( می توانید به جای جدا کردن سنگ از تانک ؛ والدین را از تانک خارج کنید تا تخم ها در همان تانک باشند . )

پس از 72 ساعت تخم ها به نوزاد تبدیل می شوند که تا چند روز نیاز به تغذیه ندارند ، اما پس از اینکه آنها توانستند به تنهایی شنا کنند ، تغذیه ی آنها توسط شما آغاز می شود که بهترین غذا برای آنها تخم میگو و کاهوی جوشانده است . ( کاهو را 5 دقیقه در آب بجوشانید و سپس مقداری از آنرا برای بچه ها بریزید . )

تخم های سورم که به دلیل بارور نشدن یا عوامل دیگر خراب شده اند

بچه سورم ها

سایر عکس های نگهداری سورم از تخم ها

نگهداری سورم از تخم ها در مقابل سایر ماهی هانگهداری سورم از تخم ها در مقابل سایر ماهی هاتمیز کردن تخم ها توسط سورم

تمیز کردن تخم ها برای جلوگیری از بیماری تخم هاتمیز کردن تخم ها برای جلوگیری از بیماری تخم هانگهداری والدین از تخم ها

 

/ 1 نظر / 85 بازدید
صمد0661

بسیار عالی بود استفاده کردیم