کوریدوراس

نحوه تکثیر

کوریدوراس یا کف خوار

نام : کوریدوراس

نحوه تشخیص جنسیت : ماده های بالغ خیلی بزرگتر از نرها هستند و شکم ماده ها گردتر از نرهاست . باله ی پشتی نرها بلندتر و تیزتر از ماده هاست و راه راه های مشکی روی بدن کوریدوراس نر تیره تر از کوریدوراس ماده است .


کوریدوراس مادهکوریدوراس ماده

کوریدوراس نر

نحوه تکثیر : برای تکثیر آنها در آکواریوم ابتدا باید محیط تانک را به محیط اصلی زندگی آنها مانند کرد که برای این کار باید خصوصیات شیمیایی آب تغییر کند . اگر ماهی های شما سالم هستند و خوب غذا می خورند ، PH آب را بین 6.5-6.8 قرار داده و 75 درصد آب را با آب سرد تعویض کنید . به آنها غذاهای گوشتی و زنده بدهید و هوادهی به تانک را افزایش دهید .

در صورتی که کوریدوراس ماده شما در شکم خود تخم دارد ، برای تحریک آنها به تخم ریزی 2 کوریدوراس نر و یک کوریدوراس ماده را در یک تانک کم عمق و طویل قرار داده و چندین قطعه یخ مکعبی را شبانه در آب بریزید تا صبح آن شب شاهد تخم ریزی کوریدوراس ماده باشید .

کوریدوراس ماده تخم دار

در زمان تخم ریزی کوریدوراس نر به تعقیب ماده پرداخته و با استفاده از باله ی سینه ای خود بر ماده غلبه می کند . نر با قدرت ماده را هل داده و ماده هم شروع به تخم ریزی می کند . هم چنان نر به تعقیب ماده پرداخته تا مکان مناسبی را برای تخم ریزی پیدا کند . محل مناسب تخم ریزی آنها می تواند یک گیاه باشد که در تانک قرار داده اید .

کوریدوراس ماده ی تخم دار

کوریدوراس ماده در حال تخم ریزی روی شیشه

کوریدوراس ماده در حال تخم ریزی روی شیشه

پس از اینکه تخم ریزی کوریدوراس ماده کامل شد و کوریدوراس نر تخم ها را بارور کرد ، والدین را از تانک خارج کرده و در تانک یک فیلتر اسفنجی قرار دهید .

تخم های کوریدوراس

تخم های کوریدوراس

تخم های کوریدوراس

تخم های کوریدوراستخم های کوریدوراس

نکته : کوریدوراس ماده ممکن است بنا بر شرایط تانک روی گیاهان ، سنگ های بزرگ ، شن های کف تانک یا شیشه ی آکواریوم تخم ریزی کند .

تخم ها بشدت آسیب پذیرند و در صورت مشاهده ی تخم سفید شده حتماً آن را از تانک خارج کنید . برای جلوگیری از قارچ گرفتن تخمها هم در تانک از داروی متیلن بلو استفاده کنید .

تخم های سالم

تخم های بارور نشده سفید شده اند

تخم ها پس از 3 روز هچ شده ( بچه ها از تخم خارج می شوند ) و بچه ها تا 48 ساعت از کیسه ی چربی زیر شکمشان تغذیه می کنند .

بچه های کوریدوراس

بچه های کوریدوراس

در هفته ی اول پس از تولد کوریدوراس ها باید روزانه بیش تر از 50 درصد آب تانک تعویض شود ، چرا که بچه ها به آب تمیز احتیاج دارند . تا 2 هفته بعد از تمام شدن کیسه ی چربی بچه ها آنها را با آرتمیا ( تخم میگوی زنده شده ) تغذیه کرده و بعد از این مدت می توان آنها را با غذاهای پودر شده تغذیه کرد .

در صورتی که بچه ها به خوبی تغذیه شوند ، ممکن است در طول یک ماه حدود 2 سانتی متر هم رشد کنند .

توجه : در صورتی که والدین را از تانک تخم ها خارج نکنید ، ممکن است تخم های خود را بخورند .

نکته  : برای جلوگیری از مرگ و میر بچه ها حتماً بعد از هر وعده ی غذایی مقدار غذای مصرف نشده را سیفون کرده و با آب تمیز جایگزین کنید .

 منبع:www.aqua-quest.ir

/ 0 نظر / 114 بازدید