کیلی فیش

 

کیلی فیش های نر و ماده

نام : کیلی فیش

زیستگاه اصلی : نهر ها و رودخانه های افریقا ، امریکا ، آسیا و جنوب اروپا             

اندازه : حداکثر 13 سانتی متر

غذا : آرتمیا ، گیاهان ، حشرات ، کرم و خرچنگ

اندازه تانک : 60 لیتر

خصوصیات فیزیکوشیمیایی : دما = 25- 20 درجه سانتیگراد – PH= 5.6-6.8

خصوصیات تانک : آب تانک آنها باید گرم و شورمزه باشد . ( نه شور و نه شیرین )

انواع : کیلی فیش ها ماهی های کپور دندان داری هستند که شامل گروه های مختلفی چون oviparous ، cyprinodontiform fish ، Aplocheilidae ، Cyprinodontidae ، Fundulidae ، Profundulidae ، Rivulidae و Valenciidae هستند .

هم چنین 127 گروه مختلف از کیلی فیش ها یافت شده است که Rivulidae ها با 320 گونه مختلف از بزرگترین آنها هستند .

سازگاری :


آنها با تتراها ، رسبوراس ها ، دانیو ها ، گوارمی دارف ، دیسکاس ، آنجل ، رنگین کمان ، زنده زاها و کت فیش های کوچک سازگارند .

بعضی از گونه های کیلی فیش ها را نمی توان به صورت مصنوعی تغذیه کرده و آنها به طور طبیعی از پلانکتون ها تغذیه می کنند . اما بعضی دیگر بسیار وحشی بوده و زنده زاها را می خورند .

 

آنها دارای رنگ های بسیاری هستند ولی خیلی به ندرت یافت می شوند . هم چنین چون نگهداری و تکثیر آنها در آکواریوم به راحتی صورت می گیرد ، برای تازه کارها مناسب هستند .

کیلی فیش زردکیلی فیش آبی

کیلی فیش قرمز

تشخیص جنسیت : کیلی فیش های نر دارای باله های بلند تر و رنگی تری نسبت به ماده هستند .

کیلی فیش نرجلویی نر ، عقبی ماده

بالایی ماده ، پایینی نر

توجه : بعضی گونه های کیلی فیش را نمی توان با جفت خود در تانک نگهداری کرد .

گروه های مختلف آنها به روش های متفاوتی تکثیر می شوند .

1- بعضی از آنها تخم هایشان را روی گیاهان می چینند و اگر در تانک سنگ موجود باشد ، تخم ها را در حفره های بین سنگ ها می چینند .

2- گروهی از آنها هم در محل های مخصوصی جایگیری می کنند و پس از تخم گذاری به شدت از تخم ها مراقبت می کنند .

3- بعضی دیگر هم موقتاً برای تخم ریزی در چاله ها و زیر گِل ها زندگی می کنند و آنجا تخم ریزی می کنند .

کیلی فیش ها در حال جفت گیریکیلی فیش ها در حال جفت گیری

کیلی فیش ها در حال جفت گیری

معمولاً بچه ها دو هفته پس از بارور شدن تخم ها به دنیا می آیند .

تخم های کیلی فیش

برای تغذیه بچه ماهی ها هم می توان از آرتمیا استفاده کرد .

بچه های کیلی فیش

بچه ی کیلی فیش

منبع:www.aqua-quest.ir

/ 0 نظر / 64 بازدید