گورامی دارف

 

گورامی دارف نر زیبا

نام : گورامی دارف

اندازه : تا 6 سانتی متر رشد می کند .

همزیستی : سازگار با تمام ماهیان

سطح شنا : میان آب

تغذیه : انواع غذاهای خشک

خصوصیات فیزیکو شیمیایی : دما 28 درجه سانتی گراد – PH = 6.8

رفتار و تولید مثل : بسیار صلح جو و تخم گذار بوده که به راحتی قابل تکثیر است .

تشخیص جنسیت 


باله ی پایینی ماهی نر نوک تیز بوده ولی در ماهی ماده قوس دار است . اندازه ی نر ها نسبت به ماده ها بزرگتر است .

گورامی دارف مادهگورامی دارف نر

گورامی دارف ماهی بسیار خوبی برای کسانی می باشد که به تازگی به جمع ماهی دارها پیوسته اند ، از این رو که آنها بسیار صلح جو بوده و به خاطر اندازه ی کوچک ؛ آنها می توانند به خوبی در تانک های کوچک نگهداری شوند .

تنها یک نژاد آنها وحشی هستند که رنگ نر ها در این نژاد نقره ای و ماده ها نقره ای روشن تر هستند . البته بیش تر گورامی های دارف موجود در ایران از نژاد صلح جو بوده و مشکلی برای دیگر ماهی ها ایجاد نمی کنند .

 

گورامی دارف صلح جو و زیباگورامی دارف صلح جو و زیبا

بهترین تانک برای نگهداری گورامی های دارف یک تانک 40 لیتری می باشد که می توان از یک نر و دو ماده استفاده کرد تا مراقبت از آنها راحت تر صورت گیرد .

استفاده از گیاهان طبیعی و متحرکی نظیر گندمی ها هم خیلی برای آنها مهم است و احساس امنیت به آنها میدهد . هم چنین هنگامی که ماهی نر شروع به ساختن جایگاهی برای نگهداری ماده ها می کند از برگ های گیاهان استفاده می کند .

آب تانک آنها هم نباید ساکن باشد چون محلی مناسب برای  رشد قارچ ها می باشد . هم چنین به دلیل این که آنها نیاز به مقداری بخار آب دارند بهتر است از در پوش برای تانک آنها استفاده شود تا مانع از خروج هوای گرم و مرطوب شود .

در خرید آنها دقت کنید ماهی را بخرید که بدنی سالم ( بدون هیچ قوسی ) داشته باشد و مستقیم شنا کند .

در مورد تکثیر آنها هم ؛ چون گورامی ها همه از یک خانواده اند می توان از مطالب گفته شده در مورد تکثیر عمومی گورامی ها و یا تکثیر گورامی کاذبی کمک گرفت .

عکس های تکثیر گورامی دارف :

گورامی دارف نر در حال ساختن حباب گورامی دارف نر در حال ساختن حباب

گورامی نر و ماده چند دقیقه قبل از تخم ریزی گورامی نر و ماده چند دقیقه قبل از تخم ریزی

گورامی نر و ماده چند دقیقه قبل از تخم ریزی گورامی نر و ماده چند دقیقه قبل از تخم ریزی

تخم های قرار گرفته درون حباب ها توسط گورامی دارف نر بچه ی گورامی پس از در آمدن از تخم

 

/ 0 نظر / 100 بازدید