چکیده :
بررسی ریختشناسی اطلاعات مفیدی از محل و طرز زندگی و علت به وجود آمدن شکل خاص بدن را بیان می کند. گونه Pterophyllumscalare با نام تجاری فرشته ماهی آب شیرین (freshwaterangelfish) متعلق به جنس Pterophyllum ، خانواده سیکلیده از راسته سوفشکلان میباشد.
ماهیان این جنس دارای بدنی پهن اند که از دو طرف فشرده شده است. این بدن سطح اتکای بالایی را به منظور شنای آرام و ساکن در اختیار ماهی قرار میدهد، به علت داشتن مقطع عرضی کم و خاصیت هیدرودینامیکی امکان شتاب گیری ماهی در مواقع ضروری، استتار در بین گیاهان و شکاف چوبها و سنگهای غرق شده به منظور شکار و به طور کلی امکان مانور در مکانهای تنگ را فراهم میسازد. حفره دهانی کوچک با قابلیت بیرون آمدن و فاقد دندان لبی است که امکان دریافت طعمه به وسیله مکش را به ماهی می دهد. لبهای ضخیم برای کندن غذای چسبیده به سطوح و تمیز کردن محل تخمریزی مناسباند. باله های سینه ای میانی علاوه بر قدرت مانور بالا، در شنای آرام و ساکن واکسیژن رسانی به تخم ها نقش مهمی دارند. باله شکمی در موقعیت سینه ای با شکلی منحصر به فرد و دراز با تولید امواج مکانیکی در برقراری ارتباط با فرزندان نقش دارد. باله سینه ای و مخرجی طویل علاوه بر نقش اصلی خود با حرکات مواج لبه خلفی در شنای آرام به عقب و جلو و شنای ساکن دخیل اند. باله دمی گسترده، پهن و مربعی شکل در حفظ تعادل ماهی و شنای سریع نقش دارد .

ادامه مطلب ...